مشاوره قرارداد کارو دعاوی بیکاری

طبق قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود، کارگر ملزم به انجام کاری که در قرارداد بیان شده و کارفرما ملزم به پرداخت دستمزد کارگر می باشد. در چه زمانی می توانیم بگوییم که شخص بیکار است؟ زمانی می توان از نظر قانونی بیان کرد که شخصی بیکار است و صلاحیت دریافت مزایایی که قانون برای افرادی که بیکار شده اند را دارد که شرایط بیان شده در قانون کار را داشته باشد بر اساس قانون کار بیکار فردی است که خود شغلی که داشته را ترک نکند و یا استعفا نداده باشد و کارفرما او را از کار برکنار کرده باشد.

برای تشخیص این که فرد به طور ارادی و یا غیر ارادی بیکار شده است گروهی از نمایندگان در شعبه ای از شعب تامین اجتماعی این موارد را بررسی می کنند.

پیشگیری از دعاوی ناشی از قرارداد

برای این که مشکلاتی که در رابطه با قرارداد ممکن است پیش بیاید به کمترین حد ممکن برسد بهترین کار این است که با کسانی که در این حوزه بلد کار هستند مشورت کنیم و مشاوره قرارداد ها بهترین راه کار برای به حداقل رسانیدن این مشکلات می باشد که در عواوی که ممکن است در رابطه با قرارداد کار بوجود آید مشاوره قرارداد کار را باید در نظر داشت.

در قرارداد باید به نکاتی که وظایفی را بر عده طرفین قرارداد، قرار می دهد توجه زیادی شود و همچنین باید بند هایی در قرارداد وجود داشته باشد با موضوع ضمانت عدم اجرای موارد یاد شده در قرارداد. که برای نوشتن یک قرارداد حرفه ای که خالی از اشکال باشد بهتر است از مشاور قراردادها کمک بگیریم و پیگیری عدم اجرای بند های آمده در قرارداد را برعده مشاوران قراردادها و وکلایی که تخصص کافی در این زمینه دارند بگذاریم.

دعاوی ناشی از قرارداد

در وضعیتی که دعاوی از منشا قراردا به وجود می آید باید به بند هایی که در قرارداد پیشتر از این ثبت شده و توسط طرفین قرارداد امضاء گردیده رجوع کنیم. همانند ارجاع به کارشناسی، سازش و یا داوری و مواردی از این قبیل که اکثرا در بند های پایانی قرارداد شاهد آن هستیم. در قراردادهای کاری ممکن است ضمانت و تضمینی همچون اسناد تجاری مثل چک و سفته ممکن است از طرف کارفرما اخذ شده باشد که در دعاوی ناشی از قرارداد این ضمانت ها کارگر را دچار اضطراب می کند.

همچنین باید به نکاتی غیر از قوانین و بند های موجود در قرارداد نیر توجه کنیم مثل عرف، رویه های، اصول حقوقی. که ممکن است در زمان تنظیم قرارداد به آن توجه نشده باشد اما در زمانی که دعوی در میان باشد برای طرفین مورد توجه قرارگیرد.

برای دانلود اپلیکیشن حقوقی مناسب جهت مشاوره کلیک کنید


/ 3 نظر / 4035 بازدید